NIECZYSTOŚCI - Oświadczenie
 
 

          O G Ł O S Z E N I E

ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ODPADÓW


W związku z nowelizacją ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ogłoszoną w Dzienniku Ustaw z dnia 17 stycznia 2015 roku  poz. 87 Zarząd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Komunalnik w Grodkowie informuje, iż zmianie uległy zasady składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zobowiązany jest do złożenia Burmistrzowi Grodkowa deklaracji obejmującej wszystkie lokale mieszkalne wchodzące w skład Wspólnoty Mieszkaniowej.

Celem sporządzenia poprawnej deklaracji na mocy art. 6m ust.1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,zwracamy się z prośbą do właścicieli lokali (oraz najemców lokali komunalnych) o wypełnienie świadczenia i przekazanie go do biura Zarządcy Nieruchomości w Grodkowie przy ul. Sienkiewicza 28-30 lub do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

Jednocześnie informujemy, że należność za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli lokali z dniem 01.01.2016 r. będzie uiszczana na konto Wspólnoty Mieszkaniowej przy opłatach na rzecz wspólnoty, natomiast od najemców lokali gminnych przy czynszu za najem powyższych lokali.

Jej wysokość zgodnie z Uchwałą Nr XIV/116/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18.XII.2019 wynosi 18,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny, oraz 36,00 zł. od osoby w przypadku gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny.

W przypadku niezłożenia  oświadczenia , opłaty za gospodarowanie odpadami naliczane będą jak za składowanie odpadów w sposób nie selektywny.

 

Wszelkich dodatkowych informacji w tym zakresie udzielą Państwu pracownicy Wydz. Gospodarki Mieszkaniowej Naszej Spółki.


Załączniki:
 

 
49-200 Grodków
ul. Sienkiewicza 28-30

tel.: 77 415 55 75
e-mail: info@komunalnik.eu

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS